Privacy verklaring

Privacy Verklaring (versie 20 mei 2018)
Van Gils Antiek geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van Gils Antiek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wie is de beheerder van uw gegevens?
Van Gils Antiek is de beheerder van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Van Gils Antiek
Burgemeester van Grotenhuisstraat 1
4904 LP Oosterhout
info@vangilsantiek.nl
06 - 111 403 11

Welke gegevens worden verzameld en bewaard?
Wanneer u een bestelling plaatst in de webwinkel dan vragen we u om uw NAW gevens (naam, adres, woonplaats), uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig voor het maken van een factuur, het verzenden van artikelen en het u op de hoogte houden van de status van uw bestelling.

Cookies
De webwinkel gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Zie het Cookie Statement op www.vangilsantiek.nl voor meer informatie over deze cookies.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De medewerkers van Van Gils Antiek hebben toegang tot uw gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken. De gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl of een bezorgservice voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. 

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om op elk moment inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen. Indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw gegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de administratieve verplichtingen. In dat geval kunnen we uw gegevens niet verwijderen tot de toepasselijke termijn is verstreken.

Mocht u van mening zijn dat we op een onjuiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt via e-mail of telefoon een klacht indienen (zie hierboven voor de contactgegevens). Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2017 - 2024 Van Gils Antiek | sitemap | rss